Ny CNC-fräsning med digital teknik

Med den moderna CNC-tekniken kan du skära fram exakta former i metallmaterial. Egentligen handlar det mer eller mindre om CNC-teknikens revolution. Det finns numer mängder med rotationsmoment i en och samma CNC fräs, vilket möjliggör mängder med möjligheter. Vi berättar mer om den nya CNC-frästekniken.

Oändliga möjligheter

Du kan inte kalla CNC-tekniken och de nya CNC fräsarna för något annat än revolutionerande. En kund vänder sig till en metallverkstad för att ta fram en komponent av metall så öppnar sig en hel värld av möjligheter. En CNC fräs hoppar numer över en del steg i processen som tidigare var ett måste. En gång i tiden fräste varje verkstad fram detaljer med hjälp av en roterande fil. Detta krävde stor kunskap och erfarenhet. När man skulle ta fram en viss komponent fick man därför först ta fram prover för att komma fram till rätt teknik. Dagens CNC fräs gör inte denna tidskrävande och kostsamma process eftersom den med den nya CNC-tekniken kan utföras virtuellt i ett datorprogram. Som kund behöver du bara ta med dig en prototyp eller ritning med rätt mått. Med den informationen kan du sedan programmera din CNC fräs så att den kommer att ta fram exakta kopior.

Teori blir praktik

CNS står för computer numerical control och på engelska kallas tekniken för CNC milling. Mycket av det nya med CNC fräs är att det med hjälp av datorstyrning går att ställa in maskinen så att den kommer att producera rätt del på en hundradels millimeter. Detta kräver naturligtvis stor kunskap från operatörens sida och naturligtvis även god erfarenhet när din CNC fräs av olika anledningar stöter på problem. Inom metallarbetning så jobbar man numera med automatiska processer där maskinerna blivit alltmer avancerade. En lekman kan knappast se skillnad mellan en fräs och en svarv eftersom de moderna verktygen döljs bakom ett praktiskt chassi som skyddar både operatör och maskin.

Related Posts